Autismiliitto

hankeviestintä: Vertaistarinat lisäävät samaistumispintaa

Autoimme Autismiliiton Arjessa alkuun-hanketta löytämään uusia tapoja kertoa vertaisosaajatoiminnasta kiinnostavalla ja mieleen jäävällä tavalla. Hankeviestintä rakentui laadukkaista journalistisista tarinoista ja henkilövalokuvista, jotka julkaistiin verkkosivuilla sekä jaettiin liiton somekanavissa.

Laadimme vertaisosaajatoiminnasta myös videon ja muuta materiaalia hyödynnettäväksi tilaisuuksissa, koulutuksissa, verkossa ja somessa. Vertaisosaajatarinoita sisältävästä verkkosivuosiosta on tullut liiton sivuston suosituin osio.

Noon-tiimi: toimittajat Meri Valkama ja Leena Salokoski sekä valokuvaaja Raisa Kyllikki Ranta. Videon toteutus Paula Virta. Ideointi ja kehittäminen Noora Jokinen.