Naisten Linja Suomessa ry

Kirjan toimittaminen ja esitemateriaalit

Toimitimme vuonna 2016 Naisten Linjalle Sitten olin vapaa -kirjan, jossa väkivaltaa kokeneet naiset kertoivat oman tarinansa. Kirjan toimittaminen sisälsi tekstien kirjoittamisen, haastateltavien kuvaamisen sekä ulkoasun ja taiton suunnittelun. Suunnittelimme ja toteutimme myös kirjan joukkorahoituskampanjan, joka mahdollisti kirjan toteutuksen.

Vuosina 2017–18 tuotimme Naisten Linjalle esite- ja opasmateriaalien visuaaliset ilmeet.

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, toimittaja Meri Nykänen, graafikko Penni Osipow, valokuvaajat Raisa Kyllikki Ranta ja Susanna Kekkonen, graafikko Anni Mikola.