Viestinnän asiantuntija

Tanja Eskola

Tanja Eskola on toimittajataustainen aktivisti ja viestinnän moniottelija, joka vaihtoi journalismin aktivismiin vuosituhannen alussa. Tanja on sittemmin työskennellyt monipuolisesti viestintä- ja kampanjatehtävissä sekä kotimaan järjestökentällä että ulkomailla. 

Viestinviejänä Tanja on rohkea, voimaannuttava ja kannustava. Ongelmakeskeisyyden sijaan hän haluaa etsiä ratkaisuja ja tarjota ihmisille positiivisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Järjestöaktiivina Tanja tuntee hyvin myös lähtökohdat, joista käsin järjestö- ja yhteisöviestintää tehdään ja osaa siksi tehokkaasti visioida, miten viestinnällä voidaan lisätä vaikuttavuutta ja kasvattaa yhteisöllisyyttä.