Kansalaisfoorumi

Kuvakonsepti ohjaa visuaalista viestintää

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen opintokeskus, joka innostaa kulttuuri- ja kansalaistoimintaan yhteisöllisen ja taidelähtöisen oppimisen keinoin. Yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa se järjestää koulutusta vuosittain noin 17 000 osallistujalle.

Kuvakonsepti on työkalu, joka tukee yhtenäisen kuvamaailman suunnittelua

Kansalaisfoorumi kaipasi tuoretta ilmettä valokuviinsa verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

”Kansalaisfoorumi käytti aiemmin viestinnässään runsaasti kuvapankkikuvia ja kaipasimme viestintämme tueksi kuvia, joiden tyyli olisi yhtenäisempi. Kaipasimme myös kuvia, jotka paremmin edustaisivat moninaista jäsenjärjestökenttäämme. Lähdimme liikkeelle työstämällä Noon Kollektiivin Riitta Supperin kanssa kuvakonseptin, joka ohjaa verkkosivuillemme ja muuhun viestintäämme tarkoitettujen valokuvien suunnittelua”, Kansalaisfoorumin viestinnän suunnittelija Riitta Liski kertoo.

Työstimme uutta kuvakonseptia työpajassa yhdessä Kansalaisfoorumin työntekijöiden kanssa. Kuvakonsepti muotoutui työpajan tulosten pohjalta työkaluksi, jonka avulla Kansalaisfoorumin visuaalinen ilme pysyy eheänä ja johdonmukaisena. Kuvaa ja graafista kuvitusta yhdistävä konsepti ohjaa värikkäisiin ja leikkisiin kuviin.

Uudet kuvat tarjoavat samaistumispintaa kohderyhmälle

”Vaikka tämä oli meille ensimmäinen kokemus vastaavien palvelujen tilaamisesta, sekä kuvakonseptin laadinta että kuvien suunnittelu ja itse kuvaukset sujuivat jouhevasti. Saimme tukea kuva-aiheiden ideointiin ja itse kuvaustilanteessa riitti, että me hoidimme kuvattavat ja sovitun rekvisiitan paikalle. Noonin väki huolehti lopusta”, Liski kertoo.

”Lopputuloksena meillä on nyt käytettävissämme valikoima piirroskuvituksella rikastettuja brändikuvia sekä arkiviestinnän kuvittamiseen soveltuvia aihekuvia. Kuvat luovat verkkosivuillemme yhtenäisen ilmeen. Ajan kanssa ne yhtenäistävät myös some-kanavissamme tapahtuvaa viestintää. Kuvakonsepti palvelee meitä tulevia kuvahankintoja tehdessämme ja auttaa meitä yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen säilyttämisessä.

Uudet kuvat ovat keskeiselle kohderyhmällemme, jäsenjärjestöissämme toimiville ihmisille, entistä samaistuttavampia ja viestivät kaikille toiminnastamme kiinnostuneille selkeämmin toimintamme tavoitteista.”

Toteutimme verkkosivukuvat uuden konseptin mukaisesti valokuvaajan ja graafikon yhteistyönä. Tutustu kuviin alla ja Kansalaisfoorumin verkkosivuilla!

Noon-tiimi: Kuvatuottaja ja -konseptoija Riitta Supperi, valokuvaaja Laura Oja, graafikko Inari Savola.