Helsingin kaupunki

Tukea selkeytysprosessin käynnistämiseen

Helsingin kaupunki kouluttaa henkilökuntaansa tarjoamalla verkko-opintoja lukuisista aihepiireistä. Opintosisältöjä kokoavat ja kirjoittavat eri toimialojen asiantuntijat. 

Verkko-opintoalustasta vastaava tiimi kaipasi työkaluja kirjoittajien opastamiseen. Käynnistimme yhdessä prosessin, jonka tuloksena syntyisi konkreettisia välineitä, joiden avulla ohjata kirjoittajia kirjoittamaan puhuttelevia opintosisältöjä sekä puuttua selkeytystä kaipaaviin teksteihin.

Työ sisälsi tapaamisia, taustamateriaalin läpikäyntiä sekä työpajan, jossa käytiin läpi verkko-opintojen selkeytystarpeita sekä -keinoja. Asiakas sai lopuksi kirjallisen yhteenvedon selkeytystarpeista sekä etenemisehdotuksen.

Oli kyllä aivoja aktivoiva tilaisuus! Itselleni syntyi uusia oivalluksia myös siitä, miksi meidän on välillä vaikea kirjoittaa. Uskon, että saamme laatuskanneriimme hyviä tarkastelukulmia, joiden avulla syntyy virkeää, selkeää ja innostavaa verkkotekstiä.

– Nina Suursalmi, projektipäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntija Marjukka Kähönen