Opintokeskus Sivis

Koulutusesitteiden graafinen ilme innostaa

Opintokeskus Sivis tilasi eri kohderyhmät huomioivia ja heidän jäsenjärjestöjään palvelevia esitteitä. Esitteiden selkeys ja innostavuus olivat suunnittelun keskiössä. Graafinen ilme sai tuekseen Siviksen henkeen sopivia valokuvia.

Noon Kollektiivin kanssa oli helppo työstää esitekokonaisuuttamme. Työskentely oli sujuvaa. Noon Kollektiivissa tunnetaan hyvin järjestöjen toimintaa, mikä teki tekstien suunnittelusta hyvin antoisaa.

Anne Ilvonen
Viestintä- ja innovointipäällikkö


Noon Kollektiivin tiimi: Graafinen suunnitelija Hannamari Kovanen, viestinnän asiantuntija Marjukka Kähönen.