Sylva ry

Kuvakonseptointi ja kuvapankin toteutus

Noonin aiemman yhteistyön kautta kuvakonseptin pohjana oli jo hyvä viestintästrategia. Konseptointi aloitettiin työpajatyöskentelyllä, jonka pohjalta hahmottui Sylvan kuvien moodboard. Työstöä jatkettiin varsinaiseen konseptiin, joka kokoaa Sylvan kuvien ilmeen, kuvatyylit ja -aiheet. Konsepti toimii ohjeistuksena tuleville kuvauksille ja auttaa jatkossa tekemään kuvavalintoja ja opastaa kuvatuotantoa.

Kuvaukset toteutettiin kuvakonseptin pohjalta. Kuvat kertovat Sylvan toiminnasta ihmisläheisesti ja samalla lämmöllä, jolla monet vapaaehtoiset ovat mukana Sylvan toiminnassa.

Noon-tiimi: suunnittelija ja tuottaja Riitta Supperi, valokuvaajat Susanna Kekkonen ja Laura Oja