Oikeusrekisterikeskus

Viranomaisen verkkotekstit asiakaslähtöisiksi

Oikeusrekisterikeskus (ORK) toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Virasto ylläpitää hallinnonalan keskeisiä rekistereitä sekä vastaa varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta ja edistää hallinnonalan digitalisaatiota. 

Yhteistyön tavoite oli selkeyttää kansalaisille suunnattuja tekstejä ja tätä kautta vähentää asiakaspalveluun tulevia puheluiden määrää. Lähtötilanteessa suurin osa teksteistä oli kirjoitettu lähes suoraan lakia mukaillen. 

Selkeytysprosessiin osallistui viestijöitä ja asiantuntijoita

Selkeytysprosessiin osallistui ORK:n viestinnän edustajia ja lukuisia asiantuntijoita, myös asiakaspalvelusta. Ennen editointia perehdyimme asiakkaan taustadokumentteihin sekä linjasimme työpajoissa asiakkaan tiimin kanssa mm. äänensävyä sekä tulevien tekstien rakenteellisia ja teknisiä asioita. 

Loimme asiakkaalle ihan uudet pohjatekstit. Merkittävä osa sisällöstä vaatii asiantuntijoiden kannanottoja ja linjauksia. Iso osa tästä keskustelusta asiakas kävi sisäisesti, mutta monia tekstejä ratkottiin myös Noonin asiantuntijan luotsaamissa viikoittaisissa tapaamisissa. 

Selkeytetyt tekstit päivitetään verkkoon asteittain vuoden 2024 aikana. Myös verkkosivujen rakennetta kehitetään vähitellen asiakaslähtöisemmäksi.

”Kiitos kun lähditte meidän avuksi tähän. Tekstien hiominen vaatii keskustelua, ajattelua ja tekemistä, joten suosittelen varaamaan siihen hyvin aikaa. Olemme tyytyväisiä sekä teksteihin että siihen, että saimme koko prosessin ajan näkemystä ja ohjausta Noonilta, eli oman organisaation ulkopuolisin silmin.”

”Tämä on ollut kiitollinen kumppanuus. Yhteistyö ja työnjako toimi hienosti sekä Noonin kanssa että meillä sisäisesti.”

”Sanojen merkitysten ja lauseiden selkeyden hiominen yhdessä on ollut todella hedelmällistä työtä, joka kantaa pitkälle – sekä meille että asiakkaille.”

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntija Marjukka Kähönen