Ympäristöministeriö

Kuvapankit tukevat ministeriön viestintää

Rakentaminen ja kaavoitus

Toteutimme rakentamisen ja kaavoituksen kuva- ja videopankin Ympäristöministeriön viestinnän käyttöön.  Tuottamaamme kokonaisuuteen kuuluu monipuolista kuvaa mm. korjattavista rakennuksista, energiatehokkuuteen vaikuttavista ratkaisuista sekä rakennustyömaakohteista. 

Kuvapankkiin sisältyy myös dronekuvia ja -videoita asuinalueista. Ilmakuvissa tulee erityisen hyvin esiin se, miten liikenneyhteydet, kuten Raide-Jokeri, on suunniteltu osaksi asuinalueiden verkostoa.

Puurakentamisen ohjelma

Kuvasimme Ympäristöministeriölle kuvapankin Puurakentamisen ohjelman (YM.fi) viestintään. Laaja kuvapankki sisältää kuvia useista valmiista puurakennuksista sekä rakennusvaiheessa olevista projekteista. Laajempien ja lähikuvien vaihtelu pankissa mahdollistaa sen monipuolisen käytön puurakentamisesta viestimiseen (YM.fi).

Noon-tiimi: valokuvaajat Susanna Kekkonen ja Katja Tähjä sekä Johannes Ahonen