Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Päättäjä- ja arkiviestintä tukee yhdistyksen toimintaa strategisesti

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry toimii vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Olemme toimineet Hopen viestinnän kumppanina vuodesta 2019 alkaen. Pitkän yhteistyön aikana olemme päässeet pureutumaan Hopen toiminnan ytimeen ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita viestinnän keinoin.

Päättäjäviestintää useilla eri tasoilla

Olemme suunnitelleet Hopelle useita päättäjäviestinnän kampanjoita, joissa on tavoiteltu sekä kunta-, alue- että valtakunnallisen tason päättäjiä. Päättäjäviestinnällä pyritään kuulumaan siellä, missä lapsiperheitä koskevia päätöksiä tehdään.

Päättäjäviestinnän kampanjoihin olemme

  • sparranneet Hopen toiminnanjohtajaa päättäjäviestinnän mahdollisuuksista ja vaikutuksista,
  • kiteyttäneet vaikuttajaviestinnän pointit yhdessä yhdistyksen johdon kanssa,
  • laatineet graafista materiaalia, kuten faktapapereita, infograafeja ja somekuvia,
  • tarjonneet tukea kontaktointiin kokoamalla yhteystietorekistereitä ja kontaktointikirjeiden pohjia sekä ohjeita tiimeille.

Myös säännöllinen mediaviestintä tukee Hopen vaikuttamistavoitteita. Tiedotteet ovat tavoittaneet hyvin eri medioita ja nousseet otsikoihin.

Kampanjat ja arkiviestintä Hopen työn tukena

Päättäjäviestinnän lisäksi olemme toteuttaneet Hopelle useita keräys- ja vapaaehtoisten rekrytointikampanjoita. Paikallistiimien toteuttamien kampanjoiden suunnitteluun kuuluu mm. viestien kiteyttäminen, somekuvien tekeminen ja postausten koostaminen, kampanjan aikataulutus ja tiimien ohjeistus.

Säännöllistä sisältöä Hopen kanaviin ja sivuille tarjoavat blogit ja tiedotteet. Suurin osa kirjoittamistamme blogeista on tehty haastattelemalla Hopen vapaaehtoisia tai asiakasperheitä. Teemoitetut blogikirjoitukset avaavat monipuolisesti Hopen työn vaikutuksia ja arkea. Suunnittelemme sekä arkiviestinnän suuntaviivoja että suurempia kokonaisuuksia yhdessä Hopen toiminnanjohtajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa.

Tutustu blogiteksteihin ja tiedotteisiin:

Olemme tehneet Noon Kollektiivin kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Yhteistyö on kohdentunut sekä avustus- ja vapaaehtoistoiminnastamme viestimiseen, vaikuttamiseen että viestinnän sparraukseen. Yhteistyö on ollut vaivatonta ja innostavaa, sillä Noonin ammattilaiset saivat nopeasti kiinni toimintamme ytimestä. Viestinnän tekemisen ja tukemisen ohessa noonilaiset myös haastavat ajatteluamme juuri sopivalla tavalla.

Eveliina Hostila, Hope ry:n toiminnanjohtaja

Noonin tiimi: Viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, viestintäassistentti Maija Huitu, graafiset suunittelijat Anni Mikola ja Hannamari Kovanen, sosiaalisen median asiantuntija Anu Dufva, viestinnän suunnittelija Riina Nygrén.

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet Hopelle myös kuvapankin ja kouluttaneet vapaaehtoisia Canvan käytössä.