Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija, osakas

Noora Jokinen

Noora Jokinen on Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, osakas sekä viestinnän asiantuntija. Hän on yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen, YTM ja koulutettu coach. Noora sparraa järjestöjä, julkisyhteisöjä ja niiden johtoa viestinnän strategiatyössä ja kehittämisessä, uudistusprosessien läpiviennissä, toteutuksessa ja uusien tekemisen tapojen löytämisessä.  

Noora on työskennellyt yli 20 vuotta viestinnän eri tehtävissä: toimittajana, viestijänä, viestintäpäällikkönä  ja viestintäalan yrittäjänä.

Noora on pidetty viestinnän kouluttaja, fasilitaattori ja valmentaja. Hänen puoleensa käännytään esimerkiksi strategiaviestinnän, brändityön jalkautuksen, hankeviestinnän  ja asiantuntijoiden viestintäroolin kirkastamisen yhteydessä. 

Noora tuntee erinomaisesti yleishyödyllisten yhteisöjen rakenteet, arjen reunaehdot ja toimintakulttuurien erityispiirteet, ja osaa siksi tukea yhteisöjä kehittämistyössä tavalla, joka tuottaa tulosta. Hänellä on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja haastavien yhteiskunnallisten teemojen viestinnästä.  


VIESTINNÄN KOULUTUKSIA, TYÖPAJOJA JA SPARRAUKSIA 

 • Akavan Erityisalat 
 • Edita / OPPIVA-verkosto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta
 • Konservatorioliitto
 • Kulttuuri ja taide – KULTA ry 
 • Kuuloliitto
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 • Museoliitto 
 • Opintokeskus Sivis
 • Pelastakaa Lapset 
 • Suomen partiolaiset
 • Säätiöt ja rahastot sr
 • Taiteen perusopetusliitto
 • Vanhempainliitto
 • Vanhustyön keskusliitto  

VIESTINNÄN KEHITTÄMIS- JA STRATEGIAPROSESSEJA

 • Naisten Pankki
 • WWF
 • Espoon seurakunnat 
 • Hope – Yhdessä ja yhteisesti 
 • Into – Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta  
 • Jätehuoltoyhdistys
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Kuurojen liitto
 • Kuuloliitto 
 • Omaishoitajaliitto
 • Opetushallitus / eTwinning ja Luova Eurooppa
 • OPPIVA-verkosto
 • Sateenkaariperheet ry
 • Suomen Merimieskirkko
 • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
 • Suomen ympäristökeskus / ORSI-tutkimushanke
 • Sylva ry 
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

VIESTINNÄN SUUNNITTELU, KAMPANJAT, MATERIAALIT, HANKEVIESTINTÄ

 • Akavan Erityisalat
 • Edita / Koulukoulu
 • EHYT ry / Päihdeneuvonta
 • Helsingin seurakuntayhtymä 
 • Hengitysliitto / Ratkaistaan yhdessä -hanke
 • Ihmisoikeusliitto
 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
 • Marine Stewardship Council 
 • Miina Sillanpään säätiö sr
 • Suomen Kipu ry 
 • Suomen Kotiseutuliitto 
 • Talentia 
 • Tuki- ja liikuntaelinliitto
 • Ulkoministeriö / Kehitysviestintä
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Ympäristöministeriö / KIRA-digi ja KIRA-ilmasto

LinkedIn: Noora JokinenTwitter: @NooraJokinen