Noora Jokinen

Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija, osakas

Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija, osakas

Noora Jokinen on Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, osakas sekä viestinnän asiantuntija. Hän on yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen, YTM ja koulutettu coach. Noora sparraa järjestöjä, julkisyhteisöjä ja niiden johtoa viestinnän strategiatyössä ja kehittämisessä, uudistusprosessien läpiviennissä, toteutuksessa ja uusien tekemisen tapojen löytämisessä.

Noora on työskennellyt yli 20 vuotta viestinnän eri tehtävissä: toimittajana, viestijänä, viestintäpäällikkönä  ja viestintäalan yrittäjänä.

Noora on pidetty viestinnän kouluttaja, fasilitaattori ja valmentaja. Hänen puoleensa käännytään esimerkiksi strategiaviestinnän, brändityön jalkautuksen, hankeviestinnän  ja asiantuntijoiden viestintäroolin kirkastamisen yhteydessä. 

Noora tuntee erinomaisesti yleishyödyllisten yhteisöjen rakenteet, arjen reunaehdot ja toimintakulttuurien erityispiirteet, ja osaa siksi tukea yhteisöjä kehittämistyössä tavalla, joka tuottaa tulosta. Hänellä on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja haastavien yhteiskunnallisten teemojen viestinnästä.  

Viestinnän koulutuksia, työpajoja ja sparrauksia 

 • Akavan Erityisalat 
 • Edita / OPPIVA-verkosto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta
 • Konservatorioliitto
 • Kulttuuri ja taide – KULTA ry 
 • Kuuloliitto
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 • Museoliitto 
 • Opintokeskus Sivis
 • Pelastakaa Lapset 
 • Suomen partiolaiset
 • Säätiöt ja rahastot sr
 • Taiteen perusopetusliitto
 • Vanhempainliitto
 • Vanhustyön keskusliitto  

Viestinnän kehittämis- ja strategiaprosesseja

 • Naisten Pankki
 • WWF
 • Espoon seurakunnat 
 • Hope – Yhdessä ja yhteisesti 
 • Into – Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
 • Jätehuoltoyhdistys
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Kuurojen liitto
 • Kuuloliitto 
 • Omaishoitajaliitto
 • Opetushallitus / eTwinning ja Luova Eurooppa
 • OPPIVA-verkosto
 • Sateenkaariperheet ry
 • Suomen Merimieskirkko
 • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
 • Suomen ympäristökeskus / ORSI-tutkimushanke
 • Sylva ry 
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Viestinnän suunnittelu, kampanjat, materiaalit, hankeviestintä

 • Akavan Erityisalat
 • Edita / Koulukoulu
 • EHYT ry / Päihdeneuvonta
 • Helsingin seurakuntayhtymä 
 • Hengitysliitto / Ratkaistaan yhdessä -hanke
 • Ihmisoikeusliitto
 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
 • Marine Stewardship Council 
 • Miina Sillanpään säätiö sr
 • Suomen Kipu ry 
 • Suomen Kotiseutuliitto 
 • Talentia 
 • Tuki- ja liikuntaelinliitto
 • Ulkoministeriö / Kehitysviestintä
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Ympäristöministeriö / KIRA-digi ja KIRA-ilmasto

LinkedIn: Noora JokinenTwitter: @NooraJokinen

Talentia

Kampanjakonsepti, joka kestää

Terhokoti

Viestinnän uudistus: ydinviestit, verkkosivut ja ilme

Sylva ry

Pitkäaikainen viestinnän kumppanuus tukee strategista viestintää

Mepak-Kierrätys Oy

Suunnitelmallista viestintää metallijätteen kierrätyksestä

Noora Jokinen.

WWF

Bränditavoitteiden mittarit ja jalkauttaminen työyhteisöön

eTwinning-ohjelma, Opetushallitus

Viestinnän ja verkkosivujen uudistuksella tavoittavuus kasvuun

Tuki- ja liikuntaelinliitto

Vaikuttamistyö: pitkäjänteinen kumppanuus tuottaa tuloksia

Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Tarinallisuus kantaa viestiä Ruuhkavuodet-kampanjassa

Sateenkaariperheet ry

Hankkeen visuaalinen ilme osaksi brändikokonaisuutta

Pirkanmaan Hoitokoti

Verkkosivu-uudistus toiminnan filosofiaa ymmärtäen

Koulukoulu

Verkkokurssin viestintäsuunnitelma

Suomen Kotiseutuliitto

Viestintäkonseptin ja toteutuksen hiominen työpajassa

Ulkoministeriö

Maailma 2030 -opetusaineiston suunnittelu ja päivitys

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli

Seminaarin taltiointi ja monipuoliset painotuotteet

Jätehuoltoyhdistys

Kattava viestinnän uudistus visuaalisesta ilmeestä verkkosivuihin