Noora Jokinen

Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija, osakas

noora@noonkollektiivi.fi

noora@noonkollektiivi.fi

Noora Jokinen on Noon Viestintä Oy:n toimitusjohtaja, osakas sekä viestinnän asiantuntija. Hän on yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen, YTM ja koulutettu coach. Noora sparraa järjestöjä, julkisyhteisöjä ja niiden johtoa viestinnän strategiatyössä ja kehittämisessä, uudistusprosessien läpiviennissä, toteutuksessa ja uusien tekemisen tapojen löytämisessä.

Noora on työskennellyt yli 20 vuotta viestinnän eri tehtävissä: toimittajana, viestijänä, viestintäpäällikkönä  ja viestintäalan yrittäjänä.

Noora on pidetty viestinnän kouluttaja, fasilitaattori ja valmentaja. Hänen puoleensa käännytään esimerkiksi strategiaviestinnän, brändityön jalkautuksen, hankeviestinnän  ja asiantuntijoiden viestintäroolin kirkastamisen yhteydessä. 

Noora tuntee erinomaisesti yleishyödyllisten yhteisöjen rakenteet, arjen reunaehdot ja toimintakulttuurien erityispiirteet, ja osaa siksi tukea yhteisöjä kehittämistyössä tavalla, joka tuottaa tulosta. Hänellä on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja haastavien yhteiskunnallisten teemojen viestinnästä.  

Viestinnän koulutuksia, työpajoja ja sparrauksia 

 • Akavan Erityisalat 
 • Edita / OPPIVA-verkosto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta
 • Konservatorioliitto
 • Kulttuuri ja taide – KULTA ry 
 • Kuuloliitto
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 • Museoliitto 
 • Opintokeskus Sivis
 • Pelastakaa Lapset 
 • Suomen partiolaiset
 • Säätiöt ja rahastot sr
 • Taiteen perusopetusliitto
 • Vanhempainliitto
 • Vanhustyön keskusliitto  

Viestinnän kehittämis- ja strategiaprosesseja

 • Naisten Pankki
 • WWF
 • Espoon seurakunnat 
 • Hope – Yhdessä ja yhteisesti 
 • Into – Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
 • Jätehuoltoyhdistys
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Kuurojen liitto
 • Kuuloliitto 
 • Omaishoitajaliitto
 • Opetushallitus / eTwinning ja Luova Eurooppa
 • OPPIVA-verkosto
 • Sateenkaariperheet ry
 • Suomen Merimieskirkko
 • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
 • Suomen ympäristökeskus / ORSI-tutkimushanke
 • Sylva ry 
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Viestinnän suunnittelu, kampanjat, materiaalit, hankeviestintä

 • Akavan Erityisalat
 • Edita / Koulukoulu
 • EHYT ry / Päihdeneuvonta
 • Helsingin seurakuntayhtymä 
 • Hengitysliitto / Ratkaistaan yhdessä -hanke
 • Ihmisoikeusliitto
 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
 • Marine Stewardship Council 
 • Miina Sillanpään säätiö sr
 • Suomen Kipu ry 
 • Suomen Kotiseutuliitto 
 • Talentia 
 • Tuki- ja liikuntaelinliitto
 • Ulkoministeriö / Kehitysviestintä
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Ympäristöministeriö / KIRA-digi ja KIRA-ilmasto

LinkedIn: Noora JokinenTwitter: @NooraJokinen

Esimerkkejä Nooran töistä

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Päättäjä- ja arkiviestintä tukee yhdistyksen toimintaa strategisesti

Noora Jokinen kouluttaa.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Johdon sparraus: Viestintä organisaatiouudistuksessa

Talentia. Kampanjan somekuva.

Talentia

Kampanjakonsepti, joka kestää

Terhokoti

Viestinnän uudistus: ydinviestit, verkkosivut ja ilme

Nuori nainen hymyilee leveästi ja tekee eteensä sormistaan sydämen.

Sylva ry

Pitkäaikainen viestinnän kumppanuus tukee strategista viestintää

Kaksi riviä säilyketölkkejä ylhäältäpäin kuvattuna.

Mepak-Kierrätys Oy

Suunnitelmallista viestintää metallijätteen kierrätyksestä

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes

Hankeviestinnän koosteet: Videot, artikkelit ja some

Noora Jokinen.

WWF

Bränditavoitteiden mittarit ja jalkauttaminen työyhteisöön

eTwinning-ohjelma, Opetushallitus

Viestinnän ja verkkosivujen uudistuksella tavoittavuus kasvuun

Tuki- ja liikuntelinliitto, somekampanjan kuva.

Tuki- ja liikuntaelinliitto

Vaikuttamistyö: pitkäjänteinen kumppanuus tuottaa tuloksia

Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Tarinallisuus kantaa viestiä Ruuhkavuodet-kampanjassa

Kummpanuusvanhemmaksi- hankkeen logo.

Sateenkaariperheet ry

Hankkeen visuaalinen ilme osaksi brändikokonaisuutta

Mies halaa pientä lasta.

Pirkanmaan Hoitokoti

Verkkosivu-uudistus toiminnan filosofiaa ymmärtäen

Henkilö tietokoneella, jolla on auki KouluKoulu-verkkosivut.

Koulukoulu

Verkkokurssin viestintäsuunnitelma

Mies ja kaksi lasta vuolevat puupalasia ulkona.

Suomen Kotiseutuliitto

Viestintäkonseptin ja toteutuksen hiominen työpajassa

Ulkoministeriö

Maailma 2030 -opetusaineiston suunnittelu ja päivitys

Social inclusion and ageing immigrants -esite henkilön kädessä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli

Seminaarin taltiointi ja monipuoliset painotuotteet

Mies katsoo neutraalilla ilmeellä kameraan mustavalkoisessa kuvassa.

STTK

Kampanjavideo väkivallasta – uusia näkökulmia

Henkilö pitelee JätePlus-lehden kahta numeroa käsissään.

Jätehuoltoyhdistys

Kattava viestinnän uudistus visuaalisesta ilmeestä verkkosivuihin