Ihmisoikeusliitto

Mediavalmennus antaa käytännön taitoja esiintymiseen

Ihmisoikeusliitolle järjestetty mediavalmennus vahvisti liiton asiantuntijoiden esiintymis- ja mediaosaamista.

Mediavalmennus toteutettiin aitojen tilanteiden simulaationa: jokainen osallistuja pääsi ”toimittajan” haastateltavaksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin pääviestin muotoiluun, konkreettisten esimerkkien käyttöön, vastausten pituuteen ja luontevaan esiintymiseen.

Valmennuksen päätteeksi Ihmisoikeusliiton asiantuntijat osasivat kirkastaa liiton pääviestejä ja esittää ne vaikuttavalla tavalla myös median edustajien edessä.

Tästä koulutuksesta oli paljon apua!

Kiitos, valmennus oli mielenkiintoinen ja tämä palaute oikein hyödyllinen!

Valmennus tuntui hyödylliseltä ja oli hyvä tunnelma, kiitos siitä.

Kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta koulutuksesta ja palautteesta!

Osallistujien palautetta koulutuksesta


Noon Kollektiivin tiimi: kouluttaja, viestintäasiantuntija Miia Savaspuro