Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Johdon sparraus: Viestintä organisaation uudistuksessa

Noora Jokinen sparrasi Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointipäällikköä ja toiminnanjohtajaa suuressa organisaatiouudistuksessa, jossa myös viestintätiimin työtä järjestettiin uudelleen.

Sparraustapaamisissa pohdittiin ohjatusti viestintätiimin roolitusta ja työnkuvia sekä sisäisen tiedonkulun prosesseja. Sparraajamme tarjosi tukea myös muutosviestintään ja yhteisön viestinnällisten osaamistarpeiden tunnistamiseen.

Organisaatiouudistuksen jälkeen sparraajamme oli lisäksi mukana viestintätiimin kehittämispäivässä tukemassa tiimin pohdintoja roolien ja työnkuvien muutoksesta. 

Noon-tiimi: viestinnän asiantuntija Noora Jokinen