Lahden kaupunki

Innostavaa viestintää uudistuvasta Lahdesta

Lahden kaupungin keskustavisio 2040 syntyi laajassa vuorovaikutteisessa prosessissa. Sitä valmisteltiin yhteistyössä asukkaiden ja keskusta-alueen toimijoiden kanssa. Heiltä saatiin yhteensä yli 1000 ideaa keskustan kehittämiseksi. 

Ideoita on kerättiin asukkaiden työpajoissa, verkkokyselyillä, nuorisotiloissa ja lasten haastatteluilla. Työhön osallistuivat myös kaupungin päätöksentekijät, keskustan alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat, opiskelijat sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajat ovat osallistuneet työskentelyyn.

Jotta kaikki tämä saatiin onnistumaan, tarvittiin myös vahvaa ja suunnitelmallista viestintää, joka kutsuu mukaan ja herättää kiinnostuksen. 

Noon suunnitteli prosessin viestinnällisen kaaren, jossa huomioitiin eri kohderyhmien tavoittaminen yli vuoden mittaisen hankkeen eri vaiheissa. Toteutimme myös Vinkkaa visionääri -kampanjan kaupunkilaisten innostamiseksi sekä vastasimme mm. tubettaja-yhteistyöstä. 

Visiotyön sisällöistä vastasi kaupunkikehittämiseen erikoistuneiden arkkitehtitoimistojen Uusi Kaupunki -kollektiivi. Osallistamisen työtavat suunnitteli Urban Practice. 

Noon toi viestintään ja vision ilmeeseen tuoreen otteen ja kaupungin kaduilla näkyvää innostusta. Moniääniselle yleisölle kohdennettiin selkeitä kärkiä eri tilanteisiin ja eri vastaanottajille. Yhteistyössä oli koko prosessin ajan turvallinen olo.

Miia-Liina Tommila

Visiotyön projektijohtaja, Uusi Kaupunki / Arkkitehdit Tommila Oy 

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Noora Jokinen ja Marjukka Kähönen, viestinnän suunnittelija Leena Salokoski, valokuvaaja Susanna Kekkonen, graafikko Inari Savola