KIRAilmasto

Vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiot esiin KIRAilmaston viestinnässä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (KIRAilmasto) on tukenut rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vuosina 2021–2023. Ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Mukana ohjelmaa toteuttamassa ovat myös KIRAHub ja Green Building Council Finland. Ohjelman rahoitus on EU:n elpymisvälineestä.

Yhteistyömme tavoite oli jakaa tietoa ohjelmassa syntyvistä tutkimustuloksista, työkaluista ja innovaatioista alan toimijoille ja tätä kautta kasvattaa ohjelman vaikuttavuutta. Autoimme KIRAilmastoa viestimään ohjelman tavoitteista ja tuloksista monipuolisesti tekstein, sitaattikuvin ja videoin.

Ohjelman tavoitteet ja hankkeiden tulokset esiin artikkeleilla ja hankenostoilla 

Noonin toimittajat tutustuivat kestävän rakentamisen teemoihin ja haastattelivat asiantuntijoita vihreän siirtymän tarpeesta ja keinoista rakennusalalla. 

Tutustu artikkeleihin: 

Tiivistimme hanketyön tuloksia ja niiden sovelluksia vähähiilisen rakentamisen kentällä lyhyisiin hanke-esittelyihin. Esittelyissä hankkeiden edustajat yrityksistä ja korkeakouluista kertovat hankkeiden vaikutuksista helposti ymmärrettävässä ja sisäistettävässä muodossa. Hanke-esittelyjä hyödynnettiin sekä verkkosivuilla että somessa.

Poimintoja hankenostoista:

Esimerkki somenostojen kuvituksesta:

Lainaus: Kun jo kerran hyödynnetystä sähköstä tuotetaan vielä lämpä'. on tilanne win-win kaikille. Pekka Passi, Vatajankoski oy. Lainauksen ohella kuvassa Passin hymyilevä kasvokuva sekä #KIRAilmaston rahoittajien logot.

Ketterä videkokonaisuus palvelee monipuolisesti

Haastattelimme videolle keväällä 2023 seitsemän edustajaa eri hankkeista. Täydensimme haastatteluvideoita kuvitusvideolla kiinnostaviksi hankkeiden esittelyvideoiksi somekäyttöön. Syksyllä 2023 koostimme KIRAilmastolle esittelyvideon. Siihen koottiin ohjelman ydintiedot ja hyödynnettiin haastatteluvideoita. Video sai ensimmäisen esityksensä Slushissa.

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Marjukka Kähönen ja Noora Jokinen, videotuottaja Juho Horttanainen, toimittajat Anne Ignatius ja Anna Tommola, viestinnän suunnittelija Leena Salokoski ja viestintäassistentti Maija Huitu.