Maria Akatemia

Visuaalinen ilme kuvastaa hankkeen kohderyhmää

Suunnittelimme Maria Akatemian ja Miina Sillanpään säätiön Läheisenä työelämässä -hankkeen visuaalisen ilmeen. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset läheisten hoivaajat.

Läheishoivaajat toimivat työelämän ja vapaa-ajan ristipaineessa, minkä vuoksi ilmeessä haluttiin huomioida sekä selkeys ja asiallisuus että pehmeys. Työelämään ja vapaa-aikaan liittyy toisilleen vastakkaisia mielikuvia, joita kuvattiin ilmeessä kulmikkaiden ja pyöreiden muotojen yhdistelmällä. Myös väripaletissa hyödynnettiin kylmien ja lämpimien sävyjen kontrastia.

Loimme hankkeelle myös ikonityylin, jonka muotokielessä otettiin vaikutteita opasteista.

Ilmeen lisäksi järjestimme työpajan, jossa keskityttiin hankkeen viestintäsuunnitelman laatimiseen sekä kohderyhmän tavoittamiseen.

Graafisen ilmeen suunnittelussa toiveemme ja tarpeemme kuultiin ja olemme erittäin tyytyväisiä ammattitaitoiseen lopputulokseen!

Työskentely Noonin kanssa on ollut innostavaa ja tukenut hankkeen viestintää kokonaisvaltaisesti. Viestinnän kehittämisen työpaja auttoi tavoitteiden terävöittämisessä ja suuntaamaan viestintäämme tavoitteellisemmaksi.

Siru Jokimies, hankepäällikkö, Läheisenä työelämässä -hanke, Maria Akatemia

Noon-tiimi: Graafikko Hannamari Kovanen ja viestinnän asiantuntija Noora Jokinen