Mepak-Kierrätys Oy

Suunnitelmallista viestintää metallijätteen kierrätyksestä

Olimme metallipakkauksien tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy:n viestinnän kumppani vuosina 2019–2022. Tarjosimme strategista tukea viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa uutiskirjeen perustamisen ja verkkosivujen kehittämisen muodossa.

Tuotimme Mepakin käyttöön erilaisia graafisia sisältöjä, kuten kierrätys- ja lajitteluohjeita sekä taitettuja pdf-oppaita. Huolehdimme yhteistyön aikana tuottajayhteisön verkkosivujen ja terminaalikartan päivittämisestä sekä uutiskirjeartikkeleiden tuotannosta. 

Tuottajavastuulainsäädännön muutoksen myötä Mepak sulautui uuteen yhtiöön syksyllä 2022. Autoimme viestimään tästä prosessista jäsenille ja sidosryhmille.

Noon on tukenut Mepakin viestintää juuri tarpeidemme mukaisesti ja selkeyttänyt asiakassegmenttimme ja viestimme. Viestinnän suunnittelu on ollut konkreettista ja pitkäkestoista mutta samalla nopeasti tilanteisiin reagoivaa. Yhdessä olemme löytäneet hyvät viestinnän toimintatavat, jotka ovat nostaneet Mepakin profiilia tavoitteidemme mukaisesti.

Noonin tiimi on tukenut yhtiön toimintaa ja mikä tärkeintä, olen kokenut, että he ovat osa tiimiämme ja olen pystynyt luottamaan heidän tukeensa yhteistyömme aikana.

Satu Estakari, toimitusjohtaja, Mepak-Kierrätys Oy

Noon-tiimi: viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, viestinnän suunnittelijat Leena Salokoski ja Riina Nygrén, graafiset suunnittelijat Anni Mikola, Anna Anundi ja Hannamari Kovanen, viestintäassistentti Maija Huitu

Esimerkkejä Mepakille tuottamastamme materiaalista