Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Tarinallisuus kantaa viestiä Ruuhkavuodet-kampanjassa

Omaishoitajaliiton Rahkeet riittämään -hankkeelle toteuttamamme kaksiosainen Ruuhkavuodet-asennekampanja pyrkii nostamaan esiin läheistään hoitavien työikäisten asemaa ja jaksamista työelämässä.

Tuotimme Ruuhkavuodet-kampanjalle

  • tarinalliset aineistot verkkoon, someen ja printtilehteen: henkilökuvat, -tarinat ja somevideot
  • infograafit ja faktapaperit erityisesti päättäjä- ja työnantajaviestinnän tueksi
  • visuaaliset someaineistot, postaukset ja kampanjan rytmityksen liiton somekanavissa.

Materiaalien tuotannon lisäksi tuimme kampanjan jalkauttamista käytäntöön. Sparrasimme hanketyöntekijöitä somekanavien tehokkaassa hyödyntämisessä osana liiton perusviestintää ja tuimme yhdistyskentän ja Omaishoitajaliiton laajan kumppaniverkoston hyödyntämistä kampanjan jalkauttamisessa. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme hankkeen maksullisen somemarkkinoinnin Omaishoitajaliiton kanavissa ja vastasimme hankkeen mediaviestinnästä.

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Noora Jokinen, Marjukka Kähönen, Miia Savaspuro, Anu Maria Dufva, graafikko Inari Savola ja video- ja valokuvaaja Susanna Kekkonen, mediaviestintä Leena Salokoski

Noon Kollektiivi innovoi kanssamme ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymyksiin kaksi asennekampanjaa, jotka onnistuivat tavoittamaan laajalti kohderyhmää; suuri yleisö, päättäjät, työnantajat, omaishoitajat ja heidän tukijansa.

Henkilötarinat Noonin tuottaminen videoiden muodossa toimivat osaltaan viestinviejinä ja kokonaisuudessaan kampanjaan tuotetut materiaalit saivat kentältä hyvää palautetta.

Uskomme, että Noon Kollektiivin ideoima Ruuhkavuodet. Aina käynnissä’ -slogan jää ajattomasti elämään.

Matti Mäkelä,  
projektipäällikkö, Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Poimintoja Ruuhkavuodet-kampanjan visuaalisesta materiaalista

Esimerkkejä Ruuhkavuodet-kampanjavideoista