Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Tarinallisuus kantaa viestiä #Ruuhkavuodet-kampanjassa

Omaishoitajaliiton Rahkeet riittämään -hankkeelle toteuttamamme kaksiosainen #Ruuhkavuodet-asennekampanja pyrkii nostamaan esiin läheistään hoitavien työikäisten asemaa ja jaksamista työelämässä.

Tuotimme #Ruuhkavuodet-kampanjalle

  • tarinalliset aineistot verkkoon, someen ja printtilehteen: henkilökuvat, -tarinat ja somevideot
  • infograafit ja faktapaperit erityisesti päättäjä- ja työnantajaviestinnän tueksi
  • visuaaliset someaineistot, postaukset ja kampanjan rytmityksen liiton somekanavissa.

Materiaalien tuotannon lisäksi tuimme kampanjan jalkauttamista käytäntöön. Sparrasimme hanketyöntekijöitä somekanavien tehokkaassa hyödyntämisessä osana liiton perusviestintää ja tuimme yhdistyskentän ja Omaishoitajaliiton laajan kumppaniverkoston hyödyntämistä kampanjan jalkauttamisessa. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme hankkeen maksullisen somemarkkinoinnin Omaishoitajaliiton kanavissa ja vastasimme hankkeen mediaviestinnästä.

Noon Kollektiivi innovoi kanssamme ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymyksiin kaksi asennekampanjaa, jotka onnistuivat tavoittamaan laajalti kohderyhmää; suuri yleisö, päättäjät, työnantajat, omaishoitajat ja heidän tukijansa.

Henkilötarinat Noonin tuottaminen videoiden muodossa toimivat osaltaan viestinviejinä ja kokonaisuudessaan kampanjaan tuotetut materiaalit saivat kentältä hyvää palautetta.

Uskomme, että Noon Kollektiivin ideoima ’Ruuhkavuodet. Aina käynnissä’ – slogan jää ajattomasti elämään.

Matti Mäkelä,  
projektipäällikkö, Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Noora Jokinen, Marjukka Kähönen, Miia Savaspuro, Anu Maria Dufva, graafikko Inari Savola ja video- ja valokuvaaja Susanna Kekkonen, mediaviestintä Leena Salokoski

Poimintoja #Ruuhkavuodet-kampanjan visuaalisesta materiaalista

EsimeRkkejä #Ruuhkavuodet-kampanjavideoista