Pirkanmaan Hoitokoti

Verkkosivu-uudistus toiminnan filosofiaa ymmärtäen

Pirkanmaan Hoitokodin verkkosivu-uudistus oli osa laajempaa viestinnällistä kokonaisuutta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa loimme verkkosivuille uuden rakenteen, tekstisisällöt sekä vastasimme sivujen kuvatoimittamisesta.

Verkkosivu-uudistuksen jälkeen kumppanuus jatkui viestinnän sisältöjen kehittämisellä sekä arkiviestinnän toteutuksella.

Yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa pääsimme tekemään omaa työtämme tunnetuksi ihan uudella tavalla ja tasolla. Paljon aikaa käytettiin siihen, että meitä kuunneltiin ja että toimintamme filosofia ja perimmäiset arvot ymmärrettiin ja sisäistettiin myös kumppanin toimesta. Se on hyvä pohja yhteistyölle ja merkityksellisen viestinnän luomiselle.

Anu Kartovaara
Johtaja
Pirkanmaan Hoitokoti

Löydät sivut osoitteesta https://pirkanmaanhoitokoti.fi

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Noora Jokinen ja Marjukka Kähönen sekä valokuvaaja Susanna Kekkonen