Suomen Kotiseutuliitto

Viestintäkonseptin ja toteutuksen hiominen työpajassa

Mistä kotiseuturakkaus syntyy? Mikä omissa kotikulmissa on parasta juuri nyt? Mitä eri sukupolvet voivat opettaa toisilleen kotiseudusta? Mestarit & kisällit – Uusi katse kotikulmiin -hankkeessa lapset, nuoret ja eläkeikäiset kohtaavat kotiseutunsa uusien ja vanhojen ilmiöiden, kulttuurin ja perinnön äärellä.

Autoimme liittoa hankkeen viestinnällisen konseptin luomisessa, suunnittelimme visuaalisen ilmeen ja kuvamaailman sekä tuimme viestinnän vuosisuunnittelua ja käytännön toteutusta (mm. mediaviestintä, some, tapahtumat). 

“Noon Kollektiivin kanssa oli hienoa työskennellä. Saimme paljon eväitä asiakaslähtöisyyteen ja empatiaan. Työpajamuotoinen viestintäsuunnittelu mahdollisti monenlaisten ihmisten äänen kuulumisen ja erilaisten näkökulmien huomioimisen.
Viestinnän tekeminen ei ollut ulkopuolista ja päälleliimattua, vaan syntyi tukemaan Kotiseutuliiton muuta perusviestintää, liiton jäsenet, vahvuudet ja voimavarat huomioiden. Yhteistyö oli aitoa yhteistyötä.” 

Maria Talvitie, Suomen Kotiseutuliitto

Noon Kollektiivin tiimi: Viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, valokuvaaja Susanna Kekkonen