ORSI-hanke, Suomen ympäristökeskus

Visuaalinen ilme ja kuvitukset tukevat sanallista tarinaa

Teimme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja ympäristön kantokyvyn rajoja tutkivalle ORSI-tutkimushankkeelle ilmeuudistuksen: visuaalinen ilme ja kuvitukset visualisoivat hanketyötä. Päivitimme samalla hankkeen verkkosivujen ilmeen.

Tutkimuksessa tarkastelemme monia tylsiksi leimautuvia, mutta tärkeitä asioita, kuten ilmastobudjetointia ja miljardiluokan julkisia hankintoja. Yhteistyö Noonin kanssa on auttanut meitä viestimään tästä teemasta visuaalisesti mielenkiintoisella tavalla. Olemme ymmärtäneet, että eko-hyvinvointivaltio tarvitsee oman kuvakielen, joka pitää luoda sanallisen tarinan oheen.

Annukka Berg, ORSI-hankkeen vuorovaikutusvastaava, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus

Noon-tiimi: Graafinen suunnittelija Anna Anundi, viestinnän asiantuntija Noora Jokinen.