Talentia

Kampanjakonsepti, joka kestää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kaipasi kampanjakonseptia, joka toimisi Talentian ja sen aktiivien viestintäkanavissa useampien vaalien yli. Tavoitteena oli luoda ilme, joka sopii käytettäväksi Talentian muiden aineistojen rinnalla, mutta erottuu kuitenkin omaksi kokonaisuudekseen.

Suunnittelimme kampanjalle yhtenäisen visuaalisen toteutuksen, jota voidaan soveltaa sekä Talentian omassa viestinnässä että ehdokkaiden käytössä. Kampanjan eri vaiheet huomioitiin myös ilmeen sovelluksissa.

Keskeisenä osana ilmettä toimii kuvitus, joka tuo esiin sosiaalialan työntekijöiden monimuotoisuutta ja roolia sekä ehdokkaina että äänestäjinä.

Ilmettä ja kuvituksia sovellettiin

  • Verkkosivumateriaaleissa
  • Kampanjajulisteissa ja printtimainoksissa
  • Somekuvissa
  • Ehdokkaille suunnatuissa materiaaleissa, kuten esittelymateriaaleissa ja  jaettavassa karkkirasiassa

Noon-tiimi: viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, graafikko Hannamari Kovanen