Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes

Hankeviestinnän koosteet: Videot, artikkelit ja some

Olen eurooppalainen -hanke tuo esiin maahanmuuton eri puolia, tarjoaa tietoa aiheesta ja kouluttaa nuoria toimittajia luomaan monipuolisia journalistisia sisältöjä muuttoliikkeestä. EU-rahoitteiseen hankkeeseen osallistui Suomessa myös Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes

Yhtenä hankkeen kohderyhmänä olivat nuoret toimittajat, joille tuotettiin hankkeen aikana mm. keskustelutilaisuuksia ja haastatteluja. Koostimme Vikesille runsaasta tallennemateriaalista sekä video- että artikkelimuotoisia koosteita. Koosteiden teemoina ovat mm. maahanmuuttoa käsittelevän journalismin ongelmakohdat, disinformaatio ja yhdenvertaisuus mediassa. Lisäksi loimme videoita ja artikkeleita tukevaa somemateriaalia.

Lue artikkeli: Moninaisten naisten ääni kuuluviin | Vikes.fi

Noon Kollektiivi kokosi hyvin yhteen pitkän hankkeen aikana kerättyjä oppeja ja paketoi ne sujuviksi artikkeleiksi, videoiksi ja somenostoiksi. Tekijät ovat ammattilaisia ja kaikki sujui ajallaan. Yhteistyö Noonin väen kanssa helpotti kiireen keskellä. Tilaamme varmasti töitä jatkossakin!

Esa Salminen, viestinnän asiantuntija, Vikes

Noon-tiimi: Toimittaja Anna Tommola, viestinnän asiantuntija Noora Jokinen ja viestintäassistentti Maija Huitu