Viestintäkampanja, joka vaikuttaa

Tulossa vaalit, edessä rekrytointi tai vajausta vapaaehtoisista? Kampanjailme, -strategia, somemateriaalit ja mediaviestintä samalta luukulta? Noon tulee avuksi!

Noonilta saat kampanjasuunnitelmat ja -sisällöt pieneen tai suureen tarpeeseen. Suunnittelemme kampanjamateriaalit kestämään aikaa. Ideoidaan yhdessä kampanjamateriaalit, jotka eivät jää kertakäyttöisiksi. Nostamme merkitykselliset teemat esiin ja paketoimme tärkeän asian tehokkaiksi kampanjasisällöiksi.

Noon on ollut tukena esimerkiksi vaali- ja varainkeruukampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme auttaneet yhteisöjä myös jäsen- ja ehdokashankinnassa sekä vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Täyden palvelun kampanjapaketti vai kevyempää tukea?

Jos et tiedä mistä aloittaa, käänny Noonin puoleen. Autamme kirkastamaan kampanjan tavoitteet ja ideoimaan toteutuksen, jolla saadaan aikaan tuloksia. Vai onko pöydällä valmis idea vailla toteuttajaa? Me hoidamme!

Noon suunnittelee ja tuottaa verkkosivusisällöt, somepostaukset ja visuaalisen materiaalin kampanjaan kuin kampanjaan. Autamme viemään viestin perille heille, joita halutaan puhutella. Hallitsemme uutiskirje- ja somemarkkinoinnin ja huolehdimme tarvittaessa myös mediaviestinnästä. Kokoamme työn tulokset selkeiksi raporteiksi, joita voi hyödyntää jatkotyössä tai esitellä rahoittajalle.

“Noon innovoi kanssamme ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymyksiin kaksi asennekampanjaa, jotka onnistuivat tavoittamaan laajalti kohderyhmää; suuri yleisö, päättäjät, työnantajat, omaishoitajat ja heidän tukijansa. Uskomme, että Noonin ideoima ’Ruuhkavuodet. Aina käynnissä’ – slogan jää ajattomasti elämään.”

Matti Mäkelä,  projektipäällikkö, Rahkeet riittämään -hanke, Omaishoitajaliitto

Kysy lisää ja pyydä tarjous

info@noonkollektiivi.fi 

Esimerkkejä toteuttamistamme kampanjoista

Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry

Hope on pitkäaikainen asiakkaamme, jonka tukena olemme keränneet kampanjoilla lahjoituksia lapsiperheköyhyyden vastaiseen työhön ja rekrytoineet vapaaehtoisia. Olemme tukeneet myös päättäjäviestinnän kampanjoita, joissa Hopen vapaaehtoiset ovat kontaktoineet alue- ja kunnanvaltuutettuja sekä kansanedustajia.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n kanssa olemme tavoitelleet kuntien, hyvinvointialueiden ja valtakunnallisen tason päättäjiä, jotta tieto tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidosta ja ehkäisystä tavoittaisi mahdollisimman monet.

Muita kampanja-asiakkaitamme

Muun muassa Akavan Erityisalat (katso Akavan Erityisalojen referenssi) ja Talentia (katso Talentian referenssi) ovat saaneet meiltä tukea luottamusmiesvaalikampanjointiin. Olimme myös Omaishoitajaliiton Ruuhkavuodet -kampanjan toimeenpaneva voima sekä toteutimme Ehyt ry:lle lomaltapaluukampanjan.