Sylva ry

Pitkäaikainen viestinnän kumppanuus tukee strategista viestintää

Sylva ry on syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja lapsiperheiden oma järjestö. Olemme toimineet Sylvan viestintäkumppanina ja kehittäneet viestintää viime vuosina yhä kohderyhmälähtöisemmäksi. Pitkäaikainen kehitystyö mahdollistaa syvällisen asiakasymmärryksen.

Viestintästrategian ja viestinnän tuki

Tuimme Sylva ry:tä järjestön viestintästrategiaprosessissa ja olemme jatkaneet yhteistyötä viestinnän suunnittelussa sekä tuotannossa. Osana strategiatyötä kehitimme mm. kohderyhmälähtöistä viestintää ja määrittelimme kohderyhmäkohtaiset viestinnän sävyt ja puhunnat.

Verkkosivuille uudet sisällöt

Sylvan verkkosivut uudistettiin vuonna 2021. Asiantuntijamme auttoivat järjestöä verkkosivu-uudistuksessa, ja kirjoittajamme tuottivat yhteistyössä Sylvan asiantuntijoiden kanssa uudelle sivustolle kohderyhmälähtöiset, saavutettavat ja selkeät tekstit. Osana verkkosivu-uudistusta luotiin Sylvalle myös kuvakonsepti ja koottiin kuvapankki.

Lue lisää Sylvan kuvakonseptoinnista ja kuvapankista.

Jäsenlehden konseptointi ja tuotannon tuki

Sylva julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä. Sylva-lehti käsittelee monipuolisesti järjestön toimintaa ja aiheita, jotka auttavat syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään valtavasta kriisistä.

Olimme mukana lehden konseptin ja ulkoasun uudistamisessa.

Lisäksi osallistumme jokaisen numeron juttuaiheiden ideoimiseen ja kirjoitamme lehteen artikkeleita. Artikkelit käsittelevät esimerkiksi surua ja sitä, miltä tuntuu, kun oma lapsi tai sisarus sairastuu vakavasti. Jatkuvan yhteistyön ansiosta toimittajamme tuntee Sylvan työntekijät ja tavoitteet. Se helpottaa juttujen kirjoittamista ja auttaa tavoittamaan lukijakunnan syvemmin.

Noon-tiimi: Viestinnän asiantuntijat Noora Jokinen ja Marjukka Kähönen, toimittaja Anne Ignatius, kuvatuottaja Riitta Supperi ja valokuvaajat Susanna Kekkojen ja Laura Oja