Päättäjä- ja arkiviestintä tukee yhdistyksen toimintaa strategisesti

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry toimii vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Olemme toimineet Hopen viestinnän kumppanina vuodesta 2019 alkaen. Pitkän yhteistyön aikana olemme päässeet pureutumaan Hopen toiminnan ytimeen ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita viestinnän keinoin. Päättäjäviestintää useilla eri tasoilla Olemme suunnitelleet Hopelle useita päättäjäviestinnän kampanjoita, joissa on tavoiteltu sekä kunta-, alue- että valtakunnallisen tason päättäjiä. … Lue lisää

Kampanjakonsepti, joka kestää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kaipasi kampanjakonseptia, joka toimisi Talentian ja sen aktiivien viestintäkanavissa useampien vaalien yli. Tavoitteena oli luoda ilme, joka sopii käytettäväksi Talentian muiden aineistojen rinnalla, mutta erottuu kuitenkin omaksi kokonaisuudekseen. Suunnittelimme kampanjalle yhtenäisen visuaalisen toteutuksen, jota voidaan soveltaa sekä Talentian omassa viestinnässä että ehdokkaiden käytössä. Kampanjan eri vaiheet huomioitiin myös ilmeen sovelluksissa. Keskeisenä … Lue lisää

Kampanja kannustaa ehdokkaaksi muutoksen keskellä

Akavan Erityisalojen tavoitteena oli saada jäseniään ehdolle kuntien ja hyvinvointialueiden luottamusmiesvaaleissa. Vuodenvaihteessa 2023 toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet toivat mukanaan muutoksia monien työntekijöiden ja luottamusmiesten arkeen. Ideoimme kampanjalle sloganin Muutoksen keskellä on aika vaikuttaa. Kampanjan materiaali rakennettiin tukemaan tätä viestiä. Kampanjamateriaaleja hyödynnettiin monipuolisesti sekä verkkosivuilla että somekanavissa. Loimme kampanjalle myös visuaalisen ilmeen sekä kuvakonseptin. Akavan Erityisalojen kirkas … Lue lisää

Kokemustarinat esittelevät toiminnan vaikutuksia

Into ry:lle tuottamamme materiaalit esittelevät etsivän nuoristotyön ja työpajatoiminnan vaikutuksia. Tarinoissa ja niistä tehdyissä videonostoissa toimintaan osallistuneet nuoret ja nuoret aikuiset kertovat omakohtaisista kokemuksistaan, jotka avaavat Into ry:n toiminnan hyötyjä.  Editoimme alkuperäiset kokemustarinat helppolukuisiksi verkkoteksteiksi. Valokuvaajamme otti nuorista kuvat ja kuvasi samalla videot somenostoiksi nuorten itse valitsemissa kohteissa. Lue ja katso tarinat Inton sivuilla: Ilman … Lue lisää

Pitkäaikainen viestinnän kumppanuus tukee strategista viestintää

Sylva ry on syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja lapsiperheiden oma järjestö. Olemme toimineet Sylvan viestintäkumppanina ja kehittäneet viestintää viime vuosina yhä kohderyhmälähtöisemmäksi. Pitkäaikainen kehitystyö mahdollistaa syvällisen asiakasymmärryksen. Viestintästrategian ja viestinnän tuki Tuimme Sylva ry:tä järjestön viestintästrategiaprosessissa ja olemme jatkaneet yhteistyötä viestinnän suunnittelussa sekä tuotannossa. Osana strategiatyötä kehitimme mm. kohderyhmälähtöistä viestintää ja määrittelimme kohderyhmäkohtaiset viestinnän … Lue lisää

Suunnitelmallista viestintää metallijätteen kierrätyksestä

Olimme metallipakkauksien tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy:n viestinnän kumppani vuosina 2019–2022. Tarjosimme strategista tukea viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa uutiskirjeen perustamisen ja verkkosivujen kehittämisen muodossa. Tuotimme Mepakin käyttöön erilaisia graafisia sisältöjä, kuten kierrätys- ja lajitteluohjeita sekä taitettuja pdf-oppaita. Huolehdimme yhteistyön aikana tuottajayhteisön verkkosivujen ja terminaalikartan päivittämisestä sekä uutiskirjeartikkeleiden tuotannosta.  Tuottajavastuulainsäädännön muutoksen myötä Mepak sulautui uuteen yhtiöön … Lue lisää

Hankeviestinnän koosteet: Videot, artikkelit ja some

Olen eurooppalainen -hanke tuo esiin maahanmuuton eri puolia, tarjoaa tietoa aiheesta ja kouluttaa nuoria toimittajia luomaan monipuolisia journalistisia sisältöjä muuttoliikkeestä. EU-rahoitteiseen hankkeeseen osallistui Suomessa myös Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.  Yhtenä hankkeen kohderyhmänä olivat nuoret toimittajat, joille tuotettiin hankkeen aikana mm. keskustelutilaisuuksia ja haastatteluja. Koostimme Vikesille runsaasta tallennemateriaalista sekä video- että artikkelimuotoisia koosteita. Koosteiden teemoina … Lue lisää

Viisi vinkkiä verkkotekstin kirjoittajalle

Nykyään melkein jokainen asiantuntija tuottaa sisältöjä yhteisönsä verkkosivuille. Vasta vähitellen on herätty siihen, että verkkokirjoittaminen vaatii erillistä opastusta ja ohjeita.

Kuvakonseptointi ja kuvapankin toteutus

Noonin aiemman yhteistyön kautta kuvakonseptin pohjana oli jo hyvä viestintästrategia. Konseptointi aloitettiin työpajatyöskentelyllä, jonka pohjalta hahmottui Sylvan kuvien moodboard. Työstöä jatkettiin varsinaiseen konseptiin, joka kokoaa Sylvan kuvien ilmeen, kuvatyylit ja -aiheet. Konsepti toimii ohjeistuksena tuleville kuvauksille ja auttaa jatkossa tekemään kuvavalintoja ja opastaa kuvatuotantoa. Kuvaukset toteutettiin kuvakonseptin pohjalta. Kuvat kertovat Sylvan toiminnasta ihmisläheisesti ja samalla … Lue lisää