Kuvakonseptointi ja kuvaviestinnän sparraus

Onko käytössänne sekalainen kuvakokoelma vailla punaista lankaa? Kuvakonseptointi kiteyttää viestinne valokuviksi ja auttaa luomaan yhtenäisen ja tunnistettavan kuvailmeen.

Kuvakonsepti on visuaalinen ohjekirja, joka kertoo, millainen on yhteisönne kuvamaailma. Se määrittelee, miten valokuvat tukevat ja vahvistavat viestintäänne. Konseptointi kannattaa, kun valokuvien roolia viestinnässä halutaan selkeyttää.

Kuvakonsepti auttaa, kun

  • tarvitsette visuaalisen ohjeen valokuvien viestinnälliseen hyödyntämiseen 
  • haluatte yhtenäisen ja erottuvan kuvailmeen
  • tavoitteenne on viestiä kuvilla tunnistettavasti
  • kaipaatte tukea valokuvausten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Konsepti sisältää kuvien tehtävän ja tarkoituksen viestinnässä ja kuva-aiheet, jotka kuvastavat parhaiten toimintaanne. Kuvakonseptissa määritellään kuvien tyyli ja ohjeistetaan kuvien tekniseen toteutukseen, valintaan ja käyttöön. Se helpottaa kuvien hankkimista ja käytettävien kuvien valintaa. Kattava ja yhtenäinen konsepti auttaa kuvatuotantojen ja kuvitusten suunnittelussa etenkin, jos tekijöitä on useita.

Kuvakonsepti luodaan yhdessä asiakkaan kanssa työpajatyöskentelyn avulla.

Haluatteko kirkastaa kuvaviestintäänne?

Riitta Supperi

Tuottaja: valokuvaus ja videot

+358 40 7050 577

|

riitta@noonkollektiivi.fi 

Sparraus tuo ryhtiä kuvaviestintään

Kuvaviestinnän sparraus on konseptointia kevyempi tapa kuvailmeen ryhdistämiseen. Sparrauksessa kuvaviestinnän asiantuntijamme arvioi yhteisönne kuvallista ilmettä viestinnän näkökulmasta ja antaa käytännönläheiset vinkit yhtenäisemmän kuvalinjan luomiseen. 

Sparrauksessa on mahdollista käydä läpi kuvien kirjoa nettisivuista ja printtimateriaalista lähtien tai keskittyä esimerkiksi someviestintään. Sparrauksen myötä selviää, mitä kuvanne kertovat teistä, työstänne ja arvoistanne sekä auttaa hahmottamaan, mitä niiden avulla on tärkeintä välittää. 

Ulkopuolisen ammattilaisen katseesta on hyötyä erityisesti, kun kuvamateriaali on peräisin useasta eri lähteestä – vaikkapa kuvapankeista ja yhteisönne paikallisilta toimijoilta.

Vahvista yhteisön visuaalista osaamista