Vaikuttavuusviestinnän koulutus auttaa tuomaan työn tulokset esiin

Saavuttaako tieto työn tuloksista päättäjät, rahoittajat, aktiivit tai lahjoittajat? Pitäisikö vaikutusten tunnettavuutta lisätä oikeissa paikoissa? Noon auttaa!

Vaikuttavuusviestintä on tavoitteellista viestintää, jossa työn tulokset ja vaikutukset tehdään näkyviksi oikeille ihmisille. Viestinnässä hyödynnetään kerättyä palautetta, dataa ja arviointitietoja sekä käytetään tarpeeseen parhaiten sopivia viestinnän muotoja ja kanavia. 

Puheenvuoro tai räätälöity koulutus vaikuttavuusviestinnästä auttaa löytämään keinoja ja välineitä, joilla vaikuttavuudesta kannattaa kertoa.

Noonin vaikuttavuusviestinnän koulutuksessa käydään läpi viestinnän suunnittelun peruskysymykset, joiden avulla työn vaikutuksista viestiminen kiinnitetään osaksi muuta viestintää. Koulutuksessa käydään läpi, mitä asioita vaikuttavuudesta on tärkeää kertoa, miksi ja kenelle. Lisäksi pohditaan, millä välineillä ja kanavilla asiat saa tuotua esiin parhaiten. 

Koulutus antaa työkalut yhteisön vaikuttavuusviestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Suosittelemme, että koulutukseen osallistuvat sekä ne, jotka tuottavat arviointitietoa työn tuloksista, että ne, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhteisön viestintää.

Koulutuspuheenvuoro vai työpajatyöskentelyä?

Koulutus voidaan toteuttaa yksittäisenä luentona tai puheenvuorona (kesto 1–1,5 tuntia) tai työpajatyöskentelynä (3–4 tuntia). Työpajatyöskentelyssä aikaa käytetään yhteisön oman vaikuttavuusviestinnän suunnitteluun. Räätälöimme koulutukset aina tarpeidenne mukaan.

Kouluttajana toimii yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija ja Noon Kollektiivin toimitusjohtaja Noora Jokinen

Tilaa vaikuttavuusviestinnän koulutus tai puheenvuoro!

info@noonkollektiivi.fi