Visuaalinen ilme kuvastaa hankkeen kohderyhmää

Suunnittelimme Maria Akatemian ja Miina Sillanpään säätiön Läheisenä työelämässä -hankkeen visuaalisen ilmeen. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset läheisten hoivaajat. Läheishoivaajat toimivat työelämän ja vapaa-ajan ristipaineessa, minkä vuoksi ilmeessä haluttiin huomioida sekä selkeys ja asiallisuus että pehmeys. Työelämään ja vapaa-aikaan liittyy toisilleen vastakkaisia mielikuvia, joita kuvattiin ilmeessä kulmikkaiden ja pyöreiden muotojen yhdistelmällä. Myös väripaletissa hyödynnettiin kylmien ja … Lue lisää

Hankkeen visuaalinen ilme osaksi brändikokonaisuutta

Sateenkaariperheiden Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen visuaalinen ilme on Noon Kollektiivin käsialaa. Ilme kiinnitettiin Sateenkaariperheet ry:n ja sen yhteydessä toimivan Perhesuhdekeskuksen brändikokonaisuuteen. Tuimme hankkeen viestintää jo sen alkumetreillä. Autoimme asiakasta strategisen viestintäsuunnitelman laatimisessa ja rakensimme hankkeelle nopeasti verkkosivun. Avullamme hankkeen teksteistä saatiin saavutettavia ja verkkosivut täyttävät vaatimusmäärittelyt. Työskentely Noonin asiantuntijoiden kanssa on ollut helppoa, tuloksellista ja kivaa. Viestinnän sparraukset ovat … Lue lisää

Verkkosivu-uudistus toiminnan filosofiaa ymmärtäen

Pirkanmaan Hoitokodin verkkosivu-uudistus oli osa laajempaa viestinnällistä kokonaisuutta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa loimme verkkosivuille uuden rakenteen, tekstisisällöt sekä vastasimme sivujen kuvatoimittamisesta. Verkkosivu-uudistuksen jälkeen kumppanuus jatkui viestinnän sisältöjen kehittämisellä sekä arkiviestinnän toteutuksella. Yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa pääsimme tekemään omaa työtämme tunnetuksi ihan uudella tavalla ja tasolla. Paljon aikaa käytettiin siihen, että meitä kuunneltiin ja että toimintamme filosofia … Lue lisää

Maailma 2030 -opetusaineiston suunnittelu ja päivitys

Suunnittelimme ulkoministeriölle vuonna 2015 ylä- ja alakouluille sekä lukioille suunnatun globaalikasvatusaineiston Maailma 2030. Kokonaisuuteen kuului kiertonäyttely, verkkosivut ja oppituntimateriaali tehtävineen.  Verkkosivut ja oppituntimateriaali ovat saaneet kouluista kiittävää palautetta ja verkkosivut ovat jatkuvassa käytössä. Olimme mukana sivuston ilmeen ja rakenteen uudistamisessa vuonna 2019 ja 2020. Sivujen sisältöjä päivitetään jatkuvasti. Noon-tiimi: viestinnän asiantuntija Noora Jokinen, graafikko Inari Savola, toimittaja Anna Tommola, … Lue lisää

Kampanjavideo väkivallasta – uusia näkökulmia

Yhä useampi kohtaa työssään henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Väkivaltaa voivat tehdä asiakkaat, esimiehet, johto tai muut työntekijät. Väkivaltaa työpaikoilla voidaan kuitenkin ehkäistä. Toteutimme STTK:lle kolmen lyhyen kampanjavideon sarjan. Videot perustuvat todellisiin kertomuksiin henkisestä tai fyysisestä väkivallasta tai sen uhasta työelämässä.  Olemme Noon Kollektiivin kanssa tehneet useampiakin projekteja ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä heidän kykyynsä suunnitella … Lue lisää