Somevideot haltuun yhteiskoulutuksessa

Järjestimme usean pienen toimijan viestijöille ja viestintää toteuttaville yhteisen videokuvauskoulutuksen. Koulutus tarjosi osallistujille työkaluja, joilla he voivat jatkossa itse suunnitella ja toteuttaa laadukkaita viestinnällisiä videoita. Koulutus koostui kolmen tunnin teoriakoulutuksesta ja puolen päivän mittaisesta käytännön kuvauspäivästä.  Teoriaosuudessa kouluttajamme perehdytti osallistujat mm. videon suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Teoria piti sisällään myös kuvaamisen tekniikan sekä älypuhelimien yleisimpien video-ominaisuuksien esittelyn. … Lue lisää

Vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiot esiin KIRAilmaston viestinnässä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (KIRAilmasto) on tukenut rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vuosina 2021–2023. Ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Mukana ohjelmaa toteuttamassa ovat myös KIRAHub ja Green Building Council Finland. Ohjelman rahoitus on EU:n elpymisvälineestä. Yhteistyömme tavoite oli jakaa tietoa ohjelmassa syntyvistä tutkimustuloksista, työkaluista ja innovaatioista alan toimijoille ja tätä kautta kasvattaa ohjelman vaikuttavuutta. Autoimme … Lue lisää

Mediaviestinnällä kesätyökampanja otsikoihin

Toimimme mediaviestinnän kumppanina Suomen 4H-liiton nuorten Ysit töihin -kesätyökampanjassa 2023. Kampanjan tavoitteena on tukea alaikäisiä nuoria kesätyöhaussa ja kannustaa työnantajia tarjoamaan nuorille tärkeitä ensimmäisiä kokemuksia työelämästä.  Suunnittelimme mediaviestinnän kärjet yhdessä liiton työntekijöiden kanssa, teimme kampanjasta mediatiedotteen ja kontaktoimme median edustajia. Kampanja nousi aiheeksi useissa lehdissä ja esimerkiksi MTV:n aamuohjelmassa kuultiin 4H-liiton toiminnanjohtajan näkemyksiä nuorten kesätyötilanteesta … Lue lisää

Näin teet somea saavutettavasti vuonna 2023

Saavutettava viestintä syntyy valinnoista, jotka auttavat viestin vastaanottajaa ymmärtämään viestistä kaikkein olennaisimman. Lue vinkkimme sosiaalisen median saavutettavuuteen!

Visuaalinen ilme kuvastaa hankkeen kohderyhmää

Suunnittelimme Maria Akatemian ja Miina Sillanpään säätiön Läheisenä työelämässä -hankkeen visuaalisen ilmeen. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset läheisten hoivaajat. Läheishoivaajat toimivat työelämän ja vapaa-ajan ristipaineessa, minkä vuoksi ilmeessä haluttiin huomioida sekä selkeys ja asiallisuus että pehmeys. Työelämään ja vapaa-aikaan liittyy toisilleen vastakkaisia mielikuvia, joita kuvattiin ilmeessä kulmikkaiden ja pyöreiden muotojen yhdistelmällä. Myös väripaletissa hyödynnettiin kylmien ja … Lue lisää

Viestinnän sparraus – mitä se on?

Teemme Noon Kollektiivissa viestinnän sparrauksia monenlaisille organisaatioille: järjestöille, hankkeille, säätiöille ja kulttuurikentän toimijoille. Mutta mitä sparraus on, kenelle se sopii ja milloin siitä on hyötyä?

Hankkeen visuaalinen ilme osaksi brändikokonaisuutta

Sateenkaariperheiden Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen visuaalinen ilme on Noon Kollektiivin käsialaa. Ilme kiinnitettiin Sateenkaariperheet ry:n ja sen yhteydessä toimivan Perhesuhdekeskuksen brändikokonaisuuteen. Tuimme hankkeen viestintää jo sen alkumetreillä. Autoimme asiakasta strategisen viestintäsuunnitelman laatimisessa ja rakensimme hankkeelle nopeasti verkkosivun. Avullamme hankkeen teksteistä saatiin saavutettavia ja verkkosivut täyttävät vaatimusmäärittelyt. Työskentely Noonin asiantuntijoiden kanssa on ollut helppoa, tuloksellista ja kivaa. Viestinnän sparraukset ovat … Lue lisää

Verkkosivu-uudistus toiminnan filosofiaa ymmärtäen

Pirkanmaan Hoitokodin verkkosivu-uudistus oli osa laajempaa viestinnällistä kokonaisuutta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa loimme verkkosivuille uuden rakenteen, tekstisisällöt sekä vastasimme sivujen kuvatoimittamisesta. Verkkosivu-uudistuksen jälkeen kumppanuus jatkui viestinnän sisältöjen kehittämisellä sekä arkiviestinnän toteutuksella. Yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa pääsimme tekemään omaa työtämme tunnetuksi ihan uudella tavalla ja tasolla. Paljon aikaa käytettiin siihen, että meitä kuunneltiin ja että toimintamme filosofia … Lue lisää